›  Όροι Χρήσης -   Προσωπικά Δεδομένα  

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προυποθέσεις συναλλαγών

  Στοιχεία ατομικής επιχειρίσης 

Παπαντώνη Μαρία, ΑΦΜ :032396137, ΔΟΥ : Α΄Αθηνών, τηλ.210-5221220

Προστασία προσωπικών δεδομένων και απόρρητο συναλλαγών  

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για την εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη.

Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου).

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη /μέλος στο MIDI CLUB  είναι εμπιστευτικές.

Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στα Δελτία Παραγγελίας, επεξεργάζονται μόνον για την υλοποίηση της παραγγελίας και την σχετική ενημέρωση του καταναλωτή. Η επεξεργασία γίνεται από την υπεύθυνη κα Μαρία Παπαντώνη

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr

  

 Εφαρμοστέο δίκαιο  

Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος , ή τις συναπτόμενες συμβάσεις αγοράς-πώλησης προϊόντων, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

 Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τυχόν διαφορές τους.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών- ODR της Ευρωπαικής Ένωσης

Αρμόδιοι Φορείς στην Ελλάδα :

  • Συνήγορος του Καταναλωτή
  • Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών